KURUMSAL

Güçlü kurum kültürümüz
ve güvenilir iş modellerimiz
ile yanınızdayız…
ÇÖZÜMLERİMİZ

Finansal özgürlüğünüz için
çözümlerimizden
faydalanın…
Ak Factoring Tahvil İhracı

Ak Faktoring A.Ş.'nin 180 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız.

"Ak Faktoring A.Ş.'nin 26/02/2018 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi hükmü çerçevesinde; 180.000.000 TL (yüz seksen milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 6 ay ile 3 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu' na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru sonucunda ilgili ihraç belgesi SPK tarafından 16.04.2018 tarih ve 18/507 sayılı kararı ile onaylanmıştır."

Ak Factoring Tahvil İhracı

Ak Factoring A.Ş.'nin 40 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız.

"Ak Faktoring A.Ş.'nin 15.10.2015 tarih ve 64 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi hükmü çerçevesinde; 40.000.000 TL (kırk milyon Türk Lirası ) tutarı aşmayacak şekilde 6 (altı) ay ile 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru sonucunda ilgili ihraç belgesi SPK tarafından 05.11.2015 tarih ve 30/1369 sayılı kararı ile onaylanmıştır."

Ak Factoring Tahvil İhracı

Ak Factoring A.Ş.’nin 60 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız.

“Ak Faktoring A.Ş.'nin 15.06.2015 tarih ve 42 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi hükmü çerçevesinde; 60.000.000 TL (Altmış Milyon TL ) tutarı aşmayacak şekilde 6 ay ile 2 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiş olup, yapılmış olan başvuru sonucunda ilgili ihraç belgesi SPK tarafından 28.07.2015 tarih ve 19/971 sayılı kararı ile onaylanmıştır.”

Ak Factoring Tahvil İhracı

Ak Factoring A.Ş.’nin 15 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız..

“Ak Faktoring A.Ş.'nin 11.08.2014 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi hükmü çerçevesinde; 38.000.000 TL (otuz sekiz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 6 ay ile 2 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiş olup, yapılmış olan başvuru sonucunda ilgili ihraç belgesi SPK tarafından 10.09.2014 tarih ve 27/884 sayılı kararı ile onaylanmıştır.”

Ak Factoring Tahvil İtfası

Şirketimizin 18 Şubat 2015 vadeli ‘nitelikli yatırımcılar nezdinde ihraç ettiği’ 15.000.000,00 TL nominal bedelli tahvil tutarından aşağıda belirtilen tarihlerde yatırımcılara erken itfa ödemeleri yapılmıştır.

  TARİH   TUTAR (TL)
10.06.2013 3.040.000,00
08.01.2014 1.000.000,00
23.01.2014 1.000.000,00
21.03.2014 600.000,00
Altınhas Holding Altınhas Holding Altınhas Holding © 2015 AKFACTORING