YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
:: Genel Kurul
:: Özel Durum Açıklamaları
:: Finansal Raporlar
:: Derecelendirme Raporları
:: İhraç Edilen Tahviller
İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER

Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 03/03/2022 tarih ve 11/328 sayılı ihraç belgesine ulaşmak için tıklayınız

Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 25/02/2021 tarih ve 45-BA-269 sayılı ihraç belgesine ulaşmak için tıklayınız

Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 19/12/2019 tarih 261/BA-1596 sayılı ihraç belgesine ulaşmak için tıklayınız

Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 03/05/2019 tarih 104/BA-606 sayılı ihraç belgesine ulaşmak için tıklayınız

Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin garantörlük bilgilerine ulaşmak için tıklayınız

Şirketimizin, 12.600.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 31.12.2019 itfa tarihli, TRFAKFTA1918 ISIN Kodlu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 16.07.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Kap bildirimini görüntülemek için tıklayınız

Ak Faktoring A.Ş.'nin 180 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız

Ak Factoring A.Ş.'nin 40 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız

Ak Factoring A.Ş.’nin 60 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız

Ak Factoring A.Ş.’nin 15 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız

Şirketimizin 18 Şubat 2015 vadeli ‘nitelikli yatırımcılar nezdinde ihraç ettiği’ 15.000.000,00 TL nominal bedelli tahvil tutarından aşağıda belirtilen tarihlerde yatırımcılara erken itfa ödemeleri yapılmıştır.

  TARİH   TUTAR (TL)
10.06.2013 3.040.000,00
08.01.2014 1.000.000,00
23.01.2014 1.000.000,00
21.03.2014 600.000,00
Altınhas Holding © 2019 Ak Faktoring A.Ş.