İNSAN KAYNAKLARI
:: Organizsyon Yapısı
:: Başvuru Formu
ORGANİZASYON YAPISI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Ak Faktoring; müşterilerine en iyi hizmeti sunmak hedefi ile organizasyon yapısında yer alan tüm çalışanlarını titizlikle belirler.

Ak Faktoring; kurumun liderlik vizyonunu paylaşan, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek; güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıya sahiptir.

TEMEL BİRİMLER

Pazarlama Grubu
Pazar geliştirerek müşteri potföyünü oluşturmak, ürünü tanıtarak kullanımını sağlamak, müşteri ihtiyaçlarını saptayarak doğru çözümleri önermek, talepleri doğru ve hızlı bir şekilde karşılamak ana görevleridir.

Krediler Grubu
Müşteri portfoyüne katılacak firmaların mali yapılarını bulundukları sektör itibariyle ilkelerimiz çerçevesinde değerlendirmek, istihbarat çalışmalarını yapmak, sektör analizleri yaparak raporlar oluşturmak; müşterilerimiz ile yapmakta olduğumuz faktoring işlemlerinin şirket prosedürleri ve yasalara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak temel görevleridir.

Mali İşler Grubu
Yapılan işlemlerin operasyon ve muhasebe kayıtlarını oluşturmak ve uygunluğunu sağlamak, fon yönetimi kapsamında şirket için uygun alternatifleri saptayarak uygulamak, maliyet belirlemesi ile fiyatlama bazını oluşturmak ana görevleridir.

İç Kontrol Ve Denetim Grubu
Faaliyetlerimizin yürürlükteki yasa ve şirketimiz kurallarına uygun sürdürülmesinin sağlanması, şirket çalışmalarının bu doğrultuda organize edilmesi temel görev alanıdır.

Operasyon Grubu
Alacağı belgeleyen Faturaların ve tahsil aracı olarak alınan çek, senet vs. kıymetli evrakların doğruluğu ve şekil şartları kontrol etmek temek görevidir.

Altınhas Holding © 2019 Ak Faktoring A.Ş.