HİZMETLERİMİZ
:: Factoring Hakkında
:: Çözümlerimiz
:: Factoring Sözlüğü
:: Önemli Linkler
FAKTORING HAKKINDA

FACTORİNG NEDİR?

Factoring işlemi en basit tanımıyla, ticari ilişkiden doğan müşteri alacaklarının factoring şirketi tarafından bedeli peşin ödenmek üzere satın alınmasıdır.

Diğer bir anlatımla her türlü mal ve hizmet satışından doğan vadeli faturalı alacakların factoring şirketine temlik edilerek karşılığında, factoring şirketinden vadeli alacakların bedelini vadesinden önce nakit olarak alınması ve tahsilat hizmeti verilmesidir.

Factoring işlemi Nakit sağlama, tahsil hizmeti verme ve risk üstlenme fonksiyonlarını bir arada gerçekleştiren bir finansman biçimidir.

KİMLER FACTORİNG YAPABİLİR?

Factoring hizmetinden; faturaya dayanan vadeli satışlarını vadesinden önce tahsil etmek ve/ veya garanti altına aldırmak isteyen firmalar yararlanabilir.

FACTORİNGİN AVANTAJLARI

Hizmet Verme Fonksiyonu
Alacağı devreden müşterilerimizin bu alacaklarının kayıtlarının tutulması, müşteri adına ihtar ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve gerektiğinde icra yolu ile tahsil edilmesi, borçlu istihbaratlarının yapılarak müşterilerimize sunulması factoring şirketimiz tarafından gerçekleştirilir.

Tahsilat Yönetimi
• Vadeli satışlardan oluşan alacakların tahsili, alacakların kayıtları ve takibi şirketimiz tarafından yapılır.
• Tahakkuk eden factoring ücreti, komisyon, v.b. masraflar için factoring şirketimizce fatura düzenlenir ve bu faturalar finansman gideri olarak gösterilir.

Nakit Yönetimi
Müşteri vadeli alacaklarını factoring şirketine temlik ederek fatura bedelini vadesinden önce nakit olarak kullanabilir. Nakit yönetimi ile alacakların nakit dönüşümü hızlanır. Nakit sıkıntısı dış kaynak kullanılmadan cari aktif olan alacaklardan giderilmiş olur.

Kredi İstihbaratı Sonucunda İşletmeler;
• Riski yüksek firmalardan kaçınma olanağı bulur.
• Müşteri istihbaratı masrafından kurtulur.

Günümüzde şirketlerin en önemli varlıklarından biri yaptıkları satışlardır. İşte faktoringin sunduğu hizmet de şirketinizin nakit ihtiyacının giderilmesi ve işlerinizin büyütülmesi amacıyla bu varlığın harekete geçirilmesini sağlamaktır. Faktoring işlemlerinde bankalar aracılığıyla sağlanan alışılagelmiş finansman yöntemlerinden farklı olarak, satış yaptığınız müşterilerinizin mali gücü ve kredibilitesi dikkate alınmaktadır.

Altınhas Holding Altınhas Holding Altınhas Holding © 2015 AKFACTORING